382 קטעים מחכים לך
האינטרס הלאומי

סימון דוידסון ברדיו תל אביב, יום חמישי, 30 ביוני, 2022