186 קטעים מחכים לך

האינטרס הלאומי

פרופ׳ שאול שנהב בתכנית האינטרס הלאומי, יום חמישי, 10 ביוני, 2021