624 קטעים מחכים לך
האינטרס הלאומי

סבין תעסה ברדיו תל אביב, יום חמישי, 23 בנובמבר, 2023