0 סאמיז מחכים לך
אפשר להקשיב מהנייד
סרקו את הקוד עם הנייד כדי להקשיב מאוחר יותר
הובא לך על ידי
מה דעתך?