35 קטעים מחכים לך
נפרדים ביחד

משה דן, בתוכנית נפרדים ביחד, יום חמישי, 20 באפריל, 2023