Live
-- --
נשי אישי עם פרופסור יריב יוגב, דוקטור רונית אלמוג

מרצי המרכז הבינתחומי הרצליה במגוון הרצאות בנות 10 דקות שמרחיבות את הדעת

Wisdom - פודקאסט ההרצאות
1