Live
-- --
גידי, גוב וחברים עם גידי גוב ועדי לרנר

מרצי המרכז הבינתחומי הרצליה במגוון הרצאות בנות 10 דקות שמרחיבות את הדעת

Wisdom - פודקאסט ההרצאות
1