Live
-- --
גומרים הולכים עם דני סידס ואודי סגל

מרצי המרכז הבינתחומי הרצליה במגוון הרצאות בנות 10 דקות שמרחיבות את הדעת

Wisdom - פודקאסט ההרצאות
1