Live
-- --
שאול, גרף ושות' עם שאול מזרחי, יהודה גרף

Wisdom - פודקאסט ההרצאות


מרצי המרכז הבינתחומי הרצליה

מגוון הרצאות בנות 10 דקות שמרחיבות את הדעת

מנגן-עכשיו:
Soundcloud

    רדיו תל-אביב
    גם במובייל

    הורידו את האפליקציה