Live
-- --
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר

אודי סגל , יום שישי, 12:00 עד 13:00, העיתונאי אודי סגל בתכנית אקטואליה בנושאי חברה,כלכלה,מגזר שלישי והנעשה בחזית החברתית בישראל

חברה בעם
1