Live
-- --
שוק חופשי עם רועי כ"ץ

אודי סגל , יום שישי, 12:00 עד 13:00, העיתונאי אודי סגל בתכנית אקטואליה בנושאי חברה,כלכלה,מגזר שלישי והנעשה בחזית החברתית בישראל

חברה בעם

רדיו תל-אביב
גם במובייל

הורידו את האפליקציה