Live
-- --
שאול, גרף ושות' עם שאול מזרחי, יהודה גרף

התכנית החברתית


לבנת פורן


יום חמישי, 20:00 עד 21:00

מבט אישי ונוקב על אירועי השבוע, אקטיביזם חברתי וגם הכנות לשבת

מנגן-עכשיו:
Soundcloud

    רדיו תל-אביב
    גם במובייל

    הורידו את האפליקציה