Live
-- --
שאול, גרף ושות' עם שאול מזרחי, יהודה גרף

מייבשים את הביצה


שי גולדן ושרון כידון


יום שישי, 08:00 עד 10:00

תכנית הברנז'ה, השיווק והפרסום של רדיו תל אביב

מנגן-עכשיו:
Soundcloud

    רדיו תל-אביב
    גם במובייל

    הורידו את האפליקציה