Live
-- --
תכנית הספורט ✪ עם אופירה אסייג ואייל ברקוביץ'

פרופ' יהודה אדלר, יום רביעי, 20:00 עד 21:00, תכנית הבריאות בהגשת פרופסור יהודה אדלר ובהשתתפות מומחי הרפואה הבכירים בישראל

תכנית הבריאות
1