Live
-- --
שאול, גרף ושות' עם שאול מזרחי, יהודה גרף

תכנית הבריאות


פרופ' יהודה אדלר


יום רביעי, 20:00 עד 21:00

תכנית הבריאות בהגשת פרופסור יהודה אדלר ובהשתתפות מומחי הרפואה הבכירים של ישראל

מנגן-עכשיו:
Soundcloud

    רדיו תל-אביב
    גם במובייל

    הורידו את האפליקציה